Podpisano umowy o dofinansowanie kolejnych projektów

20 grudnia br. Janusz Urban burmistrz Bychawy oraz Elżbieta Dworak skarbnik Gminy Bychawa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisali kolejne, ważne dla mieszkańców naszej gminy, umowy.

Pierwsza dotyczy dofinansowania projektu „Budowa i modernizacja niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w Gminie Bychawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działania 5.5 „Promocja niskoemisyjności”. Projekt obejmuje budowę i modernizację: 1) linii oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2269 L Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia-Kolonia, Bychawka Druga-Kolonia o długości 3 km i 84 punktów świetlnych; 2) linii oświetlenia wzdłuż drogi gminnej 107190 L ul. Spokojna w Bychawie o długości 0,4 km i 12 punktów świetlnych; 3) linii oświetlenia wzdłuż drogi gminnej107200 L ul. Armii Krajowej, powiatowej 2287 L ul. Marsz. J. Piłsudskiego oraz powiatowej 2284 L ul. A. Mickiewicza w Bychawie o długości 1,5 km i 39 punktów świetlnych; 4) linii oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej 2295 L Wola Gałęzowska o długości 0,8 km i 21 punktów świetlnych; 5) linii oświetlenia wzdłuż drogi krajowej 2304 L Stara Wieś Trzecia o długości 0,72 km i 27 punktów świetlnych. Planowana wartość projektu to 1 605 486,12 zł.

 

Druga umowa odnosi się do dofinansowania projektu „Zwiększenia efektywności energetycznej budynku w Zaraszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działania 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”. Inwestycja będzie obejmowała: ocieplenie ścian i stropodachu, roboty malarskie i blacharskie, remont kominków i piwnic, wymianę stolarki, instalacji C.O., pieca węglowego na pelet z automatyką oraz zagospodarowanie terenu. Planowana wartość projektu to 795 284,93 zł.