Podział Gminy Bychawa na stałe obwody głosowania

image_pdfimage_print

POSTANOWIENIE Nr 28/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Bychawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) w związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia terminu przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych o wyborcach oraz uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych (Dz. U. poz. 625), Komisarz Wyborczy w Lublinie I postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Bychawa na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do postanowienia.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Burmistrzowi Bychawy, Wojewodzie Lubelskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Lublinie I. Zgodnie z art. 9 § 1        Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie I.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Bychawa.

Komisarz Wyborczy w Lublinie I Marcin Piotr Chałupka

Podział Gminy Bychawa na stałe obwody głosowania

Numer obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1Bychawa: ul. Antoniego Budnego, ul. Mikołaja Pileckiego, ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, Gałęzów-Kolonia Pierwsza, Leśniczówka, Łęczyca, PodzamczeŚrodowiskowy Dom Samopomocy, ul. Pileckiego 20, 23-100 Bychawa
2Bychawa: ul. 11 Listopada, ul. Fryderyka Chopina, ul. Grodzany, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Lubelska, ul. Podwale, ul. Mikołaja Reja, ul. Rynek, ul. Sportowa, ul. Stefana Batorego, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. PolnaSamorządowe Przedszkole Nr 1, ul. Partyzantów 3, 23-100 Bychawa
3Bychawa: ul. 1 Maja, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Aleksandra Fredry, ul. Marii Konopnickiej, ul. Kajetana Koźmiana, ul. Księdza Dominika Maja, ul. Księdza Antoniego Kwiatkowskiego, ul. Piotra Ściegiennego, ul. Kornela Makuszyńskiego, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Partyzantów, ul. Bolesława Prusa, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Szkolna, ul. Stefana ŻeromskiegoSzkoła Podstawowa, ul. Szkolna 8, 23-100 Bychawa
4Bychawa: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (nieparzysta) 1 – 55AUrząd Miejski (sala konferencyjna), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa
5Bychawa: ul. Armii Krajowej, ul. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Piękna, ul. Macieja Rataja, ul. Ogrodowa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (nieparzysta) od 57 do końcaBychawskie Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa
6Bychawa: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Generała Władysława Andersa, ul. Generała Grota-Roweckiego, ul. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Powstańców Warszawy, ul. Szarych Szeregów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (parzysta) od 2 do końcaZespół Szkół im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa
7Bychawa: ul. Adama Mickiewicza, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Władysława Reymonta, ul. Spokojna, ul. Wandzin, ul. Marysin, ul. Zadębie, wieś Marysin, wieś Wandzin, wieś ZadębieBychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o., ul. Rataja 6, 23-100 Bychawa
8Bychawka Druga, Bychawka Druga-Kolonia, Wincentówek, ZdrapyCentrum Kultury Wiejskiej, Bychawka Druga 113, 23-100 Bychawa
9Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia-KoloniaSzkoła Podstawowa im. K. Koźmiana, Bychawka Druga-Kolonia 75, 23-100 Bychawa
10Osowa, Osowa-Kolonia, Wola Duża-KoloniaBudynek szkolny, Osowa 61, 23-100 Bychawa
11Kosarzew Dolny-Kolonia, Olszowiec, Olszowiec-Kolonia, Romanów, Wola DużaCentrum Kultury Wiejskiej, Olszowiec 10, 23-100 Bychawa
12Gałęzów, Gałęzów-Kolonia DrugaCentrum Kultury Wiejskiej, Gałęzów 24, 23-100 Bychawa
13Józwów, Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska-Kolonia, KowerskSzkoła Podstawowa, Wola Gałęzowska 116a, 23­100 Bychawa
14Stara Wieś Druga, Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś TrzeciaSzkoła Podstawowa, Stara Wieś Druga 55, 23-100 Bychawa
15Skawinek, Urszulin, Zaraszów, Zaraszów-KoloniaSzkoła Podstawowa, Zaraszów 64, 23-100 Bychawa

Załącznik: