Połknęli tanecznego bakcyla

dobry start-logo 550

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Samba, rumba, disco, cha cha, rock and roll, cucaracha, walc i tango argentina, techno, rap, soul, valentina, menuetti, piruetti, conga, bonga, castanietti, conga, bonga i cabasa są z banana, z ananasa. Dance, dance, dance, dance, mój drogi, odklej się od podłogi. Dance, dance, dance, dance, mój drogi, tylko dance dziś ma sens. Tak o tańcu śpiewał dawniej Tercet Egzotyczny.

2013-12-20 ludowo

Czytając słowa piosenki i oglądając współczesne programy rozrywkowe, proponowane przez telewizję widzimy, że taniec zajmuje istotne miejsce. U jednych widzów zaspokaja potrzeby estetyczny, a innych zachęca do działania. Jest dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu oraz jedną z propozycji aktywności ruchowej, która wpływa na poprawę zdrowia.

Bawić się i rozwijać przez taniec chciałaby zapewne niejedna osoba. Niestety, nie wszyscy mamy możliwości i chęci, by poszerzać swoje umiejętności. Szansę na rozwijanie swoich talentów otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej i Woli Gałęzowskiej (z chęciami do tańca nie było problemu). Możliwość uczestniczenia w takiej formie zajęć artystycznych, zorganizowanych przez szkołę, to marzenie wielu uczniów. Niestety brak środków finansowych przeznaczonych na oświatę nie pozwala na poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych szkół. Utworzenie zespołu tanecznego w każdej placówce jest niemożliwe, dopiero dodatkowe dotacje unijne pozwalają na spełnienie dziecięcych oczekiwań i inwestowanie w młode pokolenie.

 

2013-12-20 sportowo

Dzięki takim środkom finansowym, w wyżej wymienionych przez mnie szkołach, powstały (w bieżącym roku szkolnym) dwa zespoły taneczne – „Pauza” (Stara Wieś Druga) i „Smyki” (Wola Gałęzowska). Projekt „Dobry start w przyszłość”, prowadzony w naszej gminie, przyczynił się do spełniania dziecięcych marzeń o tańcu. W każdej ze szkół, raz w tygodniu (w Starej Wsi Drugiej w poniedziałki od 13.50-14.35, a w Woli Gałęzowskiej w piątki od 14.45-15.30), spotykają się uczniowie klas I-VI, aby wspólnie uczyć się, bawić i poznawać nasz kraj i region od strony muzycznej. Dzieciaki poświęcają ten czas również na naukę układów choreograficznych, w których, na zakończenie projektu, będziecie mogli Państwo obejrzeć naszych małych artystów. 45 minut na taniec to trochę mało. Musimy (wspólnie z uczniami) rozsądnie gospodarować czasem, aby zajęcia odbywające się w tym roku szkolnym, pozwoliły im opanować jak najwięcej nowych umiejętności tanecznych. Dzieci rozpoczęły naukę od tańców nowoczesnych. Obecnie trudzą się nad opanowaniem i poprawnym wykonaniem tańców narodowych i regionalnych (poznajemy tańce lubelskie). Przed nami jeszcze zaplanowana namiastka Zumby (jest to jedna z nowszych odmian ekspresji ruchowej, która powstała z połączenia tańca i aerobiku). Nie muszę chyba dodawać, że zajęcia cieszą się ogromną popularnością i mali artyści nie mogą się już doczekać swoich pierwszych występów. Oprócz finansów na zajęcia dostaliśmy pieniądze na zakup regionalnych strojów lubelskich, a że w naszym repertuarze znajdują się nie tylko tańce regionalne i narodowe, potrzebujemy również innych ubiorów. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować jednej z mam ze Starej Wsi Drugiej, która wyraziła zgodę na uszycie specjalnych spódniczek dla zespołu tanecznego „Pauza”.

Czytając artykuł widzimy, że realizacja projektu ruszyła na dobre, a jaki będzie efekt? – przekonamy się o tym w czerwcu na koncercie galowym w Bychawskim Centrum Kultury.

Elżbieta Sobaszek 

instruktorka tańca zespołów „Pauza” i „Smyki”