Polski Związek Wędkarski Koło Nr 2 Bychawa

image_pdfimage_print

Kontakt:

Bychawa, ul. Kopernika 20

Tel. 693 625 632

www.ozw.org.pl/Bychawa

Koło wędkarskie Bychawa powstało 17.03.1975 r. uchwałą Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie. Inicjatorami powstania była grupa hobbistów wędkarstwa zrzeszona w różnych kołach wędkarskich Lublina, zamieszkujących na terenie powiatu bychawskiego. Wśród aktywistów tej grupy należy wymienić nieżyjących już Aleksandra Pidka, Czesława Machnika, Ryszarda Kułaka, Romana Tomasiaka oraz czynnych członków: Eugeniusza Dudziaka, Henryka Lebiodę. Ta grupa społeczników z poczucia chęci pracy dla popularyzowania  wędkarstwa na terenie Bychawy i okolic założyła Koło Wędkarskie , które funkcjonowało na ogólnych zasadach obowiązujących w związku.

Z inicjatywy Waldemara Bielaka – ówczesnego Prezesa Koła powstała myśl zmiany formy działania Koła. Zamiar ten oparty na wykorzystaniu potencjału społecznego działaczy i przekazanego pod opiekę zbiornika wodnego Podzamcze w pełni uzasadniał pomysł utworzenia łowiska specjalnego. Wniosek Zarząd Koła o utworzenie łowiska specjalnego Podzamcze został złożony do Zarządu Okręgu PZW w Lublinie i w dniu  18.10.1982r. zyskał pozytywną opinię. Fakt ten w historii Koła to znacząca data. Staliśmy się gospodarzem własnej wody. Zaangażowanie kolejnych Zarządów, bezinteresowna praca, profesjonalizm organizacyjny w każdym zakresie działalności spowodował, że osiągnięcia Koła stały się bardzo zauważalne, czego wymiernymi przykładami są najwyższe wyróżnienia związkowe otrzymywane rokrocznie przez działaczy oraz kilkadziesiąt pucharów i dyplomów uznania otrzymywanych za wzorową pracę.

Zarząd: Adam Biaduń – prezes, Andrzej Mączka – wiceceprezes, Rafał Orszulski – sekretarz, Kazimierz Dudkiewicz – skarbnik, Ryszard Orszulski – gospodarz koła, Rafał Walczak – kapitan sportowy, Marian Gankowski – członek zarządu, komendant SSR

Liczba członków: 229

Cele statutowe: celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego; użytkowanie i ochrona wód; działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.