Polskie Stowarzyszenie Użytkowników i Przyjaciół Koni Roboczych Oddział w Bychawie

image_pdfimage_print

Kontakt

Bychawa, ul. Marsz. Piłsudskiego 58

Tel. 81 56 60 047

Polskie Stowarzyszenie Użytkowników i Przyjaciół Koni Roboczych oraz Konnych Producentów Zdrowej Żywności powstało w Lublinie z inicjatywy profesora E. Sasimowskiego. W dniu 24.03.2007 r. w Bychawie, z inicjatywy Leszka Gumienniaka odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej bychawskiego oddziału. W dniu 31.03.2007 r. wystąpiono z oficjalnym pismem do zarządu stowarzyszenia w Lublinie o rejestrację oddziału w Bychawie.

Zarząd: Andrzej Frączek – prezes, Leszek Gumienniak – zastępca prezesa, Alfred Sagan – sekretarz, Grzegorz Michalczak – skarbnik, Nadia Kobylarz-Jakubiec – członek.

Liczba członków: 26

Cele statutowe: wymiana poglądów w zakresie hodowli koni; propagowanie wiedzy ekologicznej związanej z końmi; propagowanie użytkowania koni i sprzętu konnego w ekologicznych gospodarstwach rolnych, współpraca z Lubelskim Związkiem Hodowców Koni w zakresie hodowli koni; organizowanie pokazów i wystaw koni.