Pomoc dla pokrzywdzonych

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – pamiętaj! Możesz orzymać bezpłatną pomoc
 
Może to być przedew szystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokonywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. 
 
Lista adresatów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz www.pokrzywdzeni.gov.pl