Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie opłaty adiacenckiej

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 18 maja 2021 r. (wtorek) godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  2. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz scalania i podziału nieruchomości,
  3. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz scalania i podziału nieruchomości.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  5. Sprawy  bieżące.