POSTANOWIENIE Nr 62/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Bychawa na stałe obwody głosowania

image_pdfimage_print

Na podstawie art. 16 § 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) w związku z art. 12 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Lublinie I postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w podziale Gminy Bychawa na stałe obwody głosowania ustalonym postanowieniem 28/2023 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Bychawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 3202):

1) dzieli się stały obwód głosowania nr 8, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Zdrapy,

2) tworzy się stały obwód głosowania nr 16, z granicami obwodu głosowania: Zdrapy oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Budynek gminny, Zdrapy 33, 23-100 Bychawa

3) dzieli się stały obwód głosowania nr 11, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Wola Duża,

4) tworzy się stały obwód głosowania nr 17, z granicami obwodu głosowania: Wola Duża oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Centrum Kultury Wiejskiej, Wola Duża 21, 23-100 Bychawa,

5) dzieli się stały obwód głosowania nr 12, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Gałęzów-Kolonia Druga,

6) tworzy się stały obwód głosowania nr 18, z granicami obwodu głosowania: Gałęzów-Kolonia Druga oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Gałęzów-Kolonia Druga 34A, 23-100 Bychawa,

7) dzieli się stały obwód głosowania nr 14, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Stara Wieś Pierwsza,

8) tworzy się stały obwód głosowania nr 19, z granicami obwodu głosowania: Stara Wieś Pierwsza oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Stara Wieś Pierwsza 68B, 23-100 Bychawa

§ 2. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w § 1, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym postanowieniem otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Burmistrzowi Bychawy, Wojewodzie Lubelskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Lublinie I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie I.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Bychawa.

Komisarz Wyborczy w Lublinie I Marcin Piotr Chałupka


Załącznik do postanowienia Nr 62/2023 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 maja 2023 r.

Podział Gminy Bychawa na stałe obwody głosowania

Numer obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1Bychawa: ul. Antoniego Budnego, ul. Mikołaja Pileckiego, ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, Gałęzów-Kolonia Pierwsza, Leśniczówka, Łęczyca, wieś PodzamczeŚrodowiskowy Dom Samopomocy, ul. Pileckiego 20, 23-100 Bychawa
2Bychawa: ul. 11 Listopada, ul. Fryderyka Chopina, ul. Grodzany, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Lubelska, ul. Podwale, ul. Mikołaja Reja, ul. Rynek, ul. Sportowa, ul. Stefana Batorego, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. PolnaSamorządowe Przedszkole Nr 1, ul. Partyzantów 3, 23-100 Bychawa
3Bychawa: ul. 1 Maja, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Aleksandra Fredry, ul. Marii Konopnickiej, ul. Kajetana Koźmiana, ul. Księdza Dominika Maja, ul. Księdza Antoniego Kwiatkowskiego, ul. Piotra Ściegiennego, ul. Kornela Makuszyńskiego, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Partyzantów, ul. Bolesława Prusa, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Szkolna, ul. Stefana ŻeromskiegoSzkoła Podstawowa, ul. Szkolna 8, 23-100 Bychawa
4Bychawa: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (nieparzysta) 1 – 55AUrząd Miejski (sala konferencyjna), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa
5Bychawa: ul. Armii Krajowej, ul. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Piękna, ul. Macieja Rataja, ul. Ogrodowa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (nieparzysta) od 57 do końcaBychawskie Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa
6Bychawa: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Generała Władysława Andersa, ul. Generała Grota- Roweckiego, ul. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Powstańców Warszawy, ul. Szarych Szeregów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (parzysta) od 2 do końcaZespół Szkół im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa
7Bychawa: ul. Adama Mickiewicza, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Władysława Reymonta, ul. Spokojna, ul. Wandzin, ul. Marysin, ul. Zadębie, wieś Marysin, wieś Wandzin, wieś ZadębieBychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o., ul. Rataja 6, 23-100 Bychawa
8Bychawka Druga, Bychawka Druga- Kolonia, WincentówekCentrum Kultury Wiejskiej, Bychawka Druga 113, 23-100 Bychawa
9Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia,Szkoła Podstawowa im. K. Koźmiana, Bychawka
 Bychawka Trzecia-KoloniaDruga-Kolonia 75, 23-100 Bychawa
10Osowa, Osowa-Kolonia, Wola Duża- KoloniaBudynek szkolny, Osowa 61, 23-100 Bychawa
11Kosarzew Dolny-Kolonia, Olszowiec, Olszowiec-Kolonia, RomanówCentrum Kultury Wiejskiej, Olszowiec 10, 23-100 Bychawa
12GałęzówCentrum Kultury Wiejskiej, Gałęzów 24, 23-100 Bychawa
13Józwów, Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska-Kolonia, KowerskSzkoła Podstawowa, Wola Gałęzowska 116a, 23­100 Bychawa
14Stara Wieś Druga, Stara Wieś TrzeciaSzkoła Podstawowa, Stara Wieś Druga 55, 23-100 Bychawa
15Skawinek, Urszulin, Zaraszów, Zaraszów-KoloniaSzkoła Podstawowa, Zaraszów 64, 23-100 Bychawa
16ZdrapyBudynek gminny, Zdrapy 33, 23-100 Bychawa
17Wola DużaCentrum Kultury Wiejskiej, Wola Duża 21, 23­100 Bychawa
18Gałęzów-Kolonia DrugaRemiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Gałęzów- Kolonia Druga 34A, 23-100 Bychawa
19Stara Wieś PierwszaRemiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Stara Wieś Pierwsza 68B, 23-100 Bychawa

plik źródłowy: