Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie prowadzi rekrutację na szkolenia grupowe, dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie:

image_pdfimage_print
  • Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. C+E (200h)
  • Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej (72/90h)
  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (174h)
  • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (140h)
  • Monter instalacji urządzeń sanitarnych (hydraulik) z egzaminem czeladniczym (250h)

Szkolenie – to nie tylko możliwość zdobycia kwalifikacji, uprawnień, umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, ale także zwiększenie szans na efektywniejszy i szybszy powrót na rynek pracy.
Finansujemy również szkolenia indywidualne do wysokości:
1) 4 000 zł – za osobę, z zastrzeżeniem pkt. 2-4
2) 5 000 zł – w przypadku os. bezrobotnych powyżej 50 r.ż., os. pozostających w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, os. będących dłużnikami alimentacyjnymi
3) 6 000 zł – os. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
4) 7 000 zł – szkolenia z zakresu branży informatycznej

Ponadto podczas odbywania szkolenia grupowego:

  • przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 1489 zł zasiłku jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin
  • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia
  • wyżywienie.

Koszt szkolenia do wysokości wskazanej powyżej pokrywa urząd pracy.
Naszym celem jest pomoc w podniesienie Państwa kwalifikacji i znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia!
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu:
PUP Lublin – ul. Mełgiewska 11 c, 20-209 Lublin, Tel. 81 745 18 16 wew. 262; 501870996
Filia w Bełżycach – ul. Lubelska 8, 24-200 Bełżyce, Tel. 81 517 37 70 wew.11; 506174596
Filia w Bychawie – ul. Mickiewicza 11, 23-100 Bychawa Tel. 81 566 00 36 wew. 21; 506 174 293