Ogłoszenie Burmistrza Bychawy w sprawie poziomu recyklingu w roku 2013

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1399 z późn. zm.) informuje, że:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 27,22 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 50 %)
  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 12,95 % (wymagany poziom w 2013 r. – 12 %.)

Dokument analizy dostępny jest w formie elektronicznej w formie pliku do pobrania na stronie internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie