Pracodawcy zatrudniający osoby bezrobotne mogą otrzymać dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy

PRACODAWCO MOŻESZ OTRZYMAĆ

DO 18 500 PLN !!!

Jeżeli chcesz zatrudnić osobę bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie lub Filiach: Bełżycach lub Bychawie oraz posiadasz siedzibę lub prowadzisz działalność gospodarczą na terenie powiatu lubelskiego Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuję, że środki finansowe na refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

 

Szczegółowe informacje:

PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 pok. nr 208, tel. 81 745-18-15, 81 745-18-16, w. 259, tel. 506-910-109

Filia w Bychawie, ul. Mickiewicza 11, pok. nr 8 tel. 81 566-00-36, 81 566-02-89 w.13
Filia w Bełżycach, ul. Lubelska 8 pok. nr 1, tel. 81 517-32-40, 81 517-37-70 w.11
źródło: http://puplublin.pl/strona/powiatowy-urzad-pracy-w-lublinie-filia-w-bychawie/154