Prawie 1253 m dróg gminnych w Kowersku zostanie pokryte asfaltem w 2022 roku

image_pdfimage_print

Całkowita wartość zadania to 1 516 360,17 zł (w tym wartość dofinansowania: 749 192,97 zł)
Zadanie dofinansowano z państwowego funduszu celowego, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.


– informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych:

Zadanie dofinansowano z państwowego funduszu celowego

– rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

– nazwa zadania:

Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 107212L oraz nr 107213L w miejscowości Kowersk

– wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:

 – wartość dofinansowania: 749 192,97 zł

 – całkowita wartość zadania: 1 516 360,17 zł

-krótki opis zadania.

Przebudowa ciągu dróg gminnych:

  • drogi nr 107212L od km 0+000 do km 0+730 – 730 mb w zakresie: klasa drogi po przebudowie – L, przekrój drogi – 2×1, szerokość pasa ruchu – 2,5 m, rodzaj nawierzchni – asfaltowa, pobocza gruntowe o szerokości 0,75 długości 730 m obustronne, odwodnienie powierzchniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: znaki drogowe pionowe 6 szt.
  • drogi nr 107213L od km 0+000 do km 0+522,5 – 522,5 mb: klasa drogi po przebudowie – L, przekrój drogi – 1×1 z mijankami o wym. szer. 5 x dł. 25 m – 2 szt.: km 0+015 i km 0+501, szerokość pasa ruchu – 3,5 m, rodzaj nawierzchni – asfaltowa, pobocza gruntowe o szerokości 0,75 długości 522,5 m obustronne, odwodnienie powierzchniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: znaki drogowe pionowe 7 szt.