Prawie 1,5 km drogi gminnej w Zaraszowie-Kolonii zostanie pokryte asfaltem w 2022 roku

Całkowita wartość zadania to 878 342,10 zł (w tym wartość dofinansowania: 439 171,00 zł)
Zadanie dofinansowano z państwowego funduszu celowego, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.


– informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych:

Zadanie dofinansowano z państwowego funduszu celowego

– rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

-nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej Nr 107224L w miejscowości Zaraszów-Kolonia

– wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:

 – wartość dofinansowania: 439 171,00 zł

 – całkowita wartość zadania: 878 342,10 zł

-krótki opis zadania.

Przebudowa drogi gminnej nr 107224L w miejscowości Zaraszów-Kolonia od km 0+015 do km 1+470  – długość 1455 mb w zakresie: klasa drogi po przebudowie – D, przekrój drogi – 1×1 z mijankami o wym. szer. 5 x dł. 25 m – 2 szt.: km 0+139 i km 0+584, szerokość pasa ruchu – 3,5 m, rodzaj nawierzchni – asfaltowa, pobocza gruntowe o szerokości 0,75 długości 1455 m obustronne, odwodnienie powierzchniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: znaki drogowe pionowe 9 szt.