Program konferencji Samorządy wobec wyzwań współczesności, która odbędzie się 26 maja w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Głównym celem działalności jednostek samorządu terytorialnego jest troska o dobro społeczności lokalnych. Efektywność zarządzania, a także społeczna odpowiedzialność to podstawowe wymagania stawiane organom jednostek samorządu terytorialnego. Wdrażając postępowe, innowacyjne działania, a jednocześnie włączając w nie mieszkańców oraz ich osobisty potencjał gmina zyskuje większą elastyczność, a także umiejętność dostosowania się do uwarunkowań polityczno–gospodarczych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i dostrzegając potrzebę ich analizy postanowiliśmy podjąć się trudu zorganizowania konferencji naukowej połączonej z debatą ekspertów, która skupi się na problemach jakie spotykane są współcześnie w samorządach.

W konferencji swój udział potwierdził p. Michał Mulawa –Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, a także liczni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego.

Partnerem organizowanego wydarzenia jest Związek Gmin Lubelszczyzny, Lokalna Grupa Działania ,,Kraina wokół Lublina”, a także Fundacja Inicjatyw Menedżerskich.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin – dra Krzysztofa Żuka.

W imieniu Władz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji serdecznie zapraszam Państwa do udziału w organizowanym przedsięwzięciu.

Proszę o potwierdzenie swojego udziału w konferencji do dn. 25.05.2023 r. pod nr tel.: 81 45-29-412 lub drogą elektroniczną: p.rogalski@wspa.pl