Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Bychawa

image_pdfimage_print

Gmina Bychawa przystąpiła do opracowania „Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Bychawa” – jest to program mający na celu ożywienie gospodarcze w połączeniu z działaniami na rzecz  rozwiązania problemów społecznych i środowiskowych. Program Rewitalizacji daje solidne podstawy do ubiegania fundusze unijne z nowej transzy w latach 2007 – 2013. 

Opracowaniem tego Programu zajmuje się firma GB UNIA z Rzeszowa, specjalizująca się w opracowywaniu takich programów.

Zarządzeniem nr 25/07/OW Burmistrza Bychawy powołany został zespół zadaniowy ds. rewitalizacji, który będzie współpracował z firmą, poprzez udzielanie niezbędnych konsultacji i wyjaśnień dotyczących realizowanego opracowania.

Burmistrz Bychawy Pan Andrzej Sobaszek do współpracy powołał następujące zespoły zadaniowe:

1. Zespół ds. oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego oraz ds. sportu, rekreacji i rozrywki,

2. Zespół ds. infrastruktury  technicznej,

3. Zespół ds. gospodarki i przedsiębiorczości,

4. Zespół ds. inwestycji wiejskich,

których zadaniem będzie wyłonienie głównych problemów inwestycyjnych, gospodarczych i społecznych oraz  wskazanie propozycji w zakresie przyszłych inwestycji poprawiających warunki życia mieszkańców i rozwój społeczno – gospodarczy Gminy Bychawa.

 Zakończenie opracowania planowane jest na koniec czerwca.