Program Rodzina 500 plus, od 1 kwietnia 2016 będą przyjmowane wnioski.

2016-02-25 www przycisk rodzina 500plus 550

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r.

W okresie od 1 do 8 kwietnia 2016 r. zostanie uruchomiony kilkustanowiskowy punkt przyjęć interesanta w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie (parter). Wnioski będą przyjmowane w poniedziałki i środy w godzinach od 7:15 do 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 7:15 do 15:00.

 

Począwszy od 11-04-2016 r. obsługa wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie odbywała się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie (pierwsze piętro) w poniedziałki i środy w godzinach od 7:15 do 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 7:15 do 15:00, zaś od 1-05-2016 r. wnioski przyjmowane będą w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:00.

 

Wnioski będzie można składać również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Empatia, e-PUAP, udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, (ZUS PUE), banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Wnioski wraz z załącznikami są już dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

starszy inspektor Katarzyna Chęć