Program „Uczeń na wsi” – finansowa pomoc dla uczniów niepełnosprawnych z terenów wiejskich

image_pdfimage_print

Gmina Bychawa  przystąpiła do realizacji pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI”, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosorawnych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się uczniowie  szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli), mieszkający na wsi, które posiadają status osoby niepełnosprawnej.

Pomoc finansowa  w ramach programu może być przeznaczona na:

  • zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiajacych naukę,
  • uczestnictwo w zajęciach  mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie),
  • pokrycie kosztów związanych z dostępem do internetu  (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
  • kursy doszkalające w zakresie nauczania , oraz kursy językowe (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia).
  • opłacenie wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach programu, dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty:

  • opłaty za naukę (czesne),
  • zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania),
  • dojazdów do szkoły.

W imieniu Gminy, jednostką upoważnioną do realizacji programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej, 23-100 Bychawa, ul. Piłsudskiego 22, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące programu, oraz składać wnioski o dofinansowanie. Kontakt telefoniczny  do Ośrodka Pomocy Społecznej – 0815660127

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi mieszkających na terenie:
-gminy wiejskiej lub
-obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.