Program XIX sesji Rady Miejskiej w Bychawie 28 kwietnia 2016 r.

image_pdfimage_print
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
b) zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
c) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Lubelskiego.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.