Projekt „Eko-Energia w gminie Bychawa” otrzyma dofinansowanie!!!

21 kwietnia 2020 r. zatwierdzona została Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Na liście, z  maksymalną ilością 100 punktów, znalazł się Nasz projekt pod nazwą „Eko-energia w gminie Bychawa”. Dla wszystkich zainteresowanych oznacza to, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, rozpoczniemy jego rzeczową realizację. Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W ramach „Eko-Energii w gminie Bychawa” zamontowanych zostanie 197 instalacji fotowoltaicznych oraz 67 kotłów na biomasę. Przypominamy, że już po raz trzeci, dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nasi mieszkańcy będą mieli możliwość montażu instancji OZE. Do tej pory zamontowaliśmy 1246 instalacji solarnych oraz 242 kotły opalane biomasą.

O dalszym przebiegu projektu będziemy informowali Państwa na bieżąco.