Projekt informatyzacji Urzędu dobiegł końca

image_pdfimage_print

logo rpo Powodzeniem zakończył się kolejny projekt unijny realizowany przez Gminę Bychawa. Tym razem w ramach osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne  Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, pod nazwą: „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Gminie Bychawa udało się pomyślnie przeprowadzić projekt informatyzacji, który swym zakresem obejmował Urząd Miejski w Bychawie (poprawę jakości obsługi mieszkańców) oraz rozwój sieci informatycznej umożliwiającej dostęp do Internetu.
Inwestycja obejmowała m.in.:
1. Rozbudowę podstawowej infrastruktury informatycznej urzędu, adaptację pomieszczenia na serwerownię, wymianę sprzętu komputerowego (zakup 37 komputerów PC, 34 monitorów LCD oraz 2 notebooków),  zakup sprzętu peryferyjnego i biurowego (3 drukarki oraz 3 skanerów z automatycznym podajnikiem),  zakup serwera SOD wraz ze streamerem i systemu operacyjnego na serwer,  zakup projektora multimedialnego, zakup innego sprzętu niezbędnego do funkcjonowania urzędu oraz realizacji projektu, ekran i nagłośnienie, ksero kolor laser, kamery cyfr., aparatu cyfr., dyktafonu cyfr., centrali VOiP, acces pointu, konsoli KVM.
2.Zapewnienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej UM Bychawa poprzez:
– zainstalowanie programów antywirusowych i innych zabezpieczeń programowych na wszystkich stacjach roboczych,
– zastosowanie systemu UTM (realizującego w ramach jednego urządzenia funkcje firewall, antywirusowe, zapobiegania włamaniom – IPS oraz umożliwiające tworzenie VPN-ów), zakup sejfu na nośniki systemu operacyjnego
3. Wdrożenie usług „cyfrowego urzędu” poprzez:
-wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów z funkcją archiwum elektronicznego, wdrożenie portalu obsługa interesanta przez Internet, stworzenie Portalu promocyjno – informacyjnego „Wrota ziemi bychawskiej”, zakup drukarki etykiet, czytnika kodów kreskowych.
4.Zakup zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego,
5.Stworzenie punktów publicznego dostępu do Internetu na terenie Gminy:
– 2 infomaty (w tym 1 przeznaczony dla osób niepełnosprawnych),
– 3 HOT-SPOT’y- (przed budynkiem UM Bychawa oraz 2 jednostek organizacyjnych),
-monitoring PIAP i serwerowni.