Propozycja kursu komputerowego dla os. 50+.

2015-01-28 szkolenie50plus poziom

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie komputerowym z możliwością uzyskania certyfikatu CEL START. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Osoby kwalifikowalne do udziału w projekcie:

 • Osoby powyżej 50 roku życia (Mężczyźni do 64 roku życia, Kobiety do 60 roku życia)
 • Osoby z wykształceniem maksymalnie średnim

Kobiety

 • Pracująca, na podstawie umowy zlecenie – zaświadczenie z zakładu pracy, umowy o pracę zaświadczenie z zakładu pracy wzór przy ankiecie rekrutacyjnej, zatrudniona w rolnictwie – rolnik zaświadczenie z KRUS
 • Nieaktywne zawodowo (osoba pozostają bez zatrudnienia a nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy, osoba na rencie ale zdolna do podjęcia pracy do 60 r.ż., współmałżonek rolnika) – maksymalnie 2 osoby w grupie

Mężczyźni

 • Pracujący, na podstawie umowy zlecenie – zaświadczenie z zakładu pracy, umowy o pracę zaświadczenie z zakładu pracy wzór przy ankiecie rekrutacyjnej, zatrudniony w rolnictwie – rolnik zaświadczenie z KRUS
 • Bezrobotni – zaświadczenie z Urzędu Pracy (maksymalnie 2 osoby w grupie)
 • Nieaktywni zawodowo – (osoba pozostają bez zatrudnienia a nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy, osoba na rencie ale zdolna do podjęcia pracy do 63 r.ż., współmałżonek rolnika) – maksymalnie 4 osoby w grupie

W grupie mogą być maksymalnie 3 osoby w wieku od 25 – 50 roku życia

Do udziału w projekcie nie kwalifikują się osoby:

Osoby samozatrudnione

Grupa ok 14 osobowa, w grupie nie może być więcej niż trzy osoby z jednego zakładu pracy.

Szkolenie komputerowe CEL Start szkolenie w wymiarze 120 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 minut)

Grupa powinna stanowić od 14 do 16 osób

 • Szkolenia są oczywiście bezpłatne
 • 2015-01-28 szkolenie50plus pion
 • Uczestnicy szkolenia mają zapewniony serwis kawowy oraz materiały dydaktyczne.
 • Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu CEL StartWarunkiem uruchomienia zajęć komputerowych jest zebranie min. 14 os. do udziału w projekcie.ZAPRASZAMY PO FORMULARZE DO BYCHAWSKIEGO CENTRUM KULTURY