Prosimy mieszkańców uczestniczących w projekcie o dokonywanie wpłat do końca stycznia

Prosimy mieszkańców – uczestników projektu „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gminy Bychawa” o wpłatę pełnej kwoty udziału w poszczególnych instalacjach do dnia 31 stycznia 2018 (niezależnie czy został już wykonany montaż):

Montaż w budynku mieszkalnym (8% VAT):

 • solary 1 panel – 1 916,44 zł,
 • solary 2 panele – 2 204,31 zł,
 • kocioł 15 kW – 3 058,70 zł,
 • kocioł 20 kW – 3 213,76 zł,
 • kocioł 25 kW – 3 338,84 zł,

Montaż w budynku gospodarczym (23% VAT):

 • kocioł 15 kW – 3 709,07 zł,
 • kocioł 20 kW – 3 897,43 zł,
 • kocioł 25 kW – 4 049,29 zł.

Osoby, które wcześniej dokonały wpłaty zaliczki lub wpłaty w niepełnej wysokości proszone są o uiszczenie dopłat do pełnej kwoty podanej powyżej adekwatnie do przydzielonej instalacji. Zakończenie montażu wszystkich instalacji na terenie gminy Bychawa przewidziane jest do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wpłaty gotówkowe można dokonać wyłącznie w banku (od wpłat w Rejonowym Banku Spółdzielczym nie będzie pobierana prowizja). Wpłaty nie można dokonać w kasie urzędu.
Przy płatności przelewem prosimy o wypełnienie formularza przelewu zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.

Druki wpłat do pobrania poniżej w formacie PDF do wydruku (druki należy uzupełnić o dane osobowe i adresowe):

Całkowite kwoty udziału (montaż w budynku mieszkalnym – 8% VAT):

 • pobierz 1 916,44 całkowita kwota udziału dla zestawu solarnego z 1 panelem,
 • pobierz 2 204,31 całkowita kwota udziału dla zestawu solarnego z 2 panelami,
 • pobierz 3 058,70 całkowita kwota udziału dla kotła 15 kW,
 • pobierz 3 213,76 całkowita kwota udziału dla kotła 20 kW,
 • pobierz 3 338,84 całkowita kwota udziału dla kotła 25 kW.

Całkowite kwoty udziału (montaż w budynku gospodarczym – 23% VAT):

 • pobierz 3 709,07 całkowita kwota udziału dla kotła 15 kW,
 • pobierz 3 897,43 całkowita kwota udziału dla kotła 20 kW,
 • pobierz 4 049,29 całkowita kwota udziału dla kotła 25 kW.

Kwoty udziału z potrąceniem zaliczki 540 zł (montaż w budynku mieszkalnym – 8% VAT):

 • pobierz 2 518,70 kwota udziału dla kotła 15 kW,
 • pobierz 2 673,76 kwota udziału dla kotła 20 kW,
 • pobierz 2 798,84 kwota udziału dla kotła 25 kW.

Dopłata z tytułu naliczenia podatku VAT od kwoty udzielonej dotacji (dotyczy osób które wpłaciły udziały w miesiącach październik-listopad 2017 bez naliczenia tego podatku):

 • pobierz 515,52 dopłata dla zestawu solarnego z 1 panelem,
 • pobierz 600,51 dopłata dla zestawu solarnego z 2 panelami,
 • pobierz 881,96 dopłata dla kotła 15 kW,
 • pobierz 927,78 dopłata dla kotła 20 kW,
 • pobierz 964,79 dopłata dla kotła 25 kW,
 • pobierz 1 230,00 dopłata dla kotła 15 kW – poza mieszkaniem ‑ 23% VAT,
 • pobierz 1 293,96 dopłata dla kotła 20 kW – poza mieszkaniem ‑ 23% VAT,
 • pobierz 1 345,50 dopłata dla kotła 25 kW – poza mieszkaniem ‑ 23% VAT.

 

Wydrukowane wpłaty można pobrać także z Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.

pobierz wymiary montowanych kotłów

Do pobrania:

Przypominamy również kontakt do koordynatora Wykonawcy montaży: tel./sms: 796 792 387,  email: bychawa@flexipowergroup.pl