Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józwów

image_pdfimage_print

Bychawa dn. 8 lipca 2021 r.

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 107213L od km 1+500 do km 2+820 w miejscowości Józwów.

wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania,

 – wartość dofinansowania: 232 664,00 zł

 -całkowita wartość zadania: 465 329,50 zł

krótki opis zadania.

Przebudowa drogi gminnej nr 107213L w miejscowości Józwów od km od km 1+500 do km 2+820 w zakresie: przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2295L – 1 szt., przebudowa 1320 mb drogi: warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm na odcinku od km 1+500 do km 1+630,   podbudowa z kruszywa łamanego gr.35 cm (na odcinku od km 1+500 do km 1+630) i gr. 20 cm (na odcinku od km 1+630 do km 2+830), nawierzchni asfaltowej o łącznej gr. 8 cm, gruntowe obustronne pobocza ulepszone kruszywem. Jezdnia szer. 3,5 m, 3 szt. mijanek długości 25 mb i szer. 5 m, poszerzenie na łuku do 4,5 m