Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaraszów

Bychawa dn. 28 maja 2021 r.

informacja o dofinansowaniu

Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych

nazwa projektu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107227L OD KM 2+480 DO KM 2+663 ORAZ  OD KM 3+044 DO KM 3+665 W MIEJSCOWOŚCI ZARASZÓW

wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania

kwota dofinansowania:

295 159,00 zł

całkowita wartość inwestycji:

421 655,98 zł

cele projektu:

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego Jest to uzupełnienie dostępu mieszkańców do sieci dróg publicznych województwa lubelskiego, zwiększenie nośności drogi do 80 kN/oś,  zastosowanie oznakowania pionowego,  poprawę jakości nawierzchni, znacznie mniejsze zużycie pojazdów korzystających z drogi, ułatwienie dostępu mieszkańców m. Zaraszów do ośrodków publicznych oraz dostęp służb ratunkowych niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych.

planowane efekty:

Przebudowa drogi gminnej nr 107227L w miejscowości Zaraszów ood km 2+480 do km 2+680 – Droga Nr 1 oraz od km 3+058 do km 3+661,93 – Droga Nr 2,  łączenie 803,93 mb w zakresie: – przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2297L – 1 szt, przebudowa 803,93 mb drogi: warstwa wyrównująca z kruszywa śr 10 cm (dot. dr. Nr 1), warstwa wzmacniająca gr. 20 cm z kruszywa,  nawierzchni asfaltowej o łącznej gr. 9 cm Droga Nr 1: Jezdnia szer. 3,5 m – 200 mb, gruntowe obustronne pobocza ulepszone kruszywem szer. 1 m, dł. 200 mb. Droga Nr 2: Jezdnia szer. 5,0 m – 604 mb, gruntowe obustronne pobocza ulepszone kruszywem szer. 0,75 m, dł 604 mb. Oznakowanie BRD 17 szt.”