Przetarg – sprzedaż 77 szt. drzew na pniu

INFORMACJA O PRZETARGU

Burmistrz Bychawy informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie www.bychawa.pl oraz na stronie www.bychawa.bip.lublin.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na „Sprzedaż 77 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bychawa, połączoną z ich wycinką, uprzątnięciem terenu oraz wywozem pozyskanego materiału drzewnego”.

Termin składania ofert upływa z dniem 26 stycznia 2018 r. o godzinie 11.00.

Szczegóły informacji można uzyskać pod numerem telefonu 0 81 566 00 04 wew. 43

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=55156