Przydomowe oczyszczalnie ścieków – ostatnie wolne miejsca do udziału w projekcie

Mieszkańcy nw. miejscowości: Bychawka Druga, Bychawka Druga-Kolonia, Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia, Gałęzów, Kosarzew Dolny-Kolonia, Leśniczówka, Marysin, Olszowiec, Romanów, Skawinek, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia, Urszulin, Wincentówek, Wola Gałęzowska, Zaraszów, Zdrapy.

Informujemy, że istnieje możliwość udziału w projekcie „Czyste środowisko dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bychawa” współfinansowanym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prace montażowe planowane są od 1.04.2019 do 15.11.2019 r. Wysokość udziału mieszkańca w kosztach realizacji projektu może wynieść maksymalnie do 6 300,00 zł brutto z podatkiem VAT. Ostateczna kwota udziału może być niższa w zależności od wyników przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót

Osoby wyrażające wolę udziału w projekcie informujemy, że kwotę udziału własnego należy wpłacić w dwóch ratach. Pierwsza rata – zaliczkowa w wysokości 3 000,00 zł brutto płatna do dnia 10 stycznia 2019 r. przez wszystkich uczestników projektu, druga rata końcowa w wysokości wynikającej z wyliczenia po rozstrzygnięciu przetargu płatna do dnia 31.03.2019 r. dla osób przewidzianych do montażu w pierwszym etapie, oraz do dnia 30.06.2019 r. dla osób przewidzianych do realizacji w drugim etapie.

Wpłaty gotówkowe można dokonać wyłącznie w banku (od wpłat w Rejonowym Banku Spółdzielczym nie będzie pobierana prowizja) lub przelewem.

Wpłaty nie można dokonać w kasie urzędu.

Druki wpłat do pobrania poniżej w formacie PDF do wydruku (druki należy uzupełnić o dane osobowe i adresowe).