Przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu od 25 maja do 3 lipca 2020 roku

Informujemy o rozpoczęciu IV naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych. Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od 25 maja do 3 lipca 2020 roku.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie regulaminu dobrowolnego przystąpienia do projektu.

Osoba, która złożyła, bądź złoży zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, będzie proszona o podpisanie oświadczenia o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie tu już konieczne ponowne złożenie zgłoszenia lokalizacji na odbiór odpadów azbestowych z ziemi. Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane właścicielowi do podpisania przez wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji powyższego projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony www.azbest.lubelskie.pl (zakładka Aktualności).

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020-2021, po zrealizowaniu zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.