Przyjmujemy zgłoszenia do konkursu ogrodów Piękne Miasto i Gmina 2016

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bychawa!

Z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu Założenia Regulaminowe konkursu Piękne Miasto i Gmina 2016, który w tym roku będzie organizowany już po raz 13. Jego celem jest poprawa wyglądu miasta i gminy Bychawa oraz wyróżnienie mieszkańców, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni.
Biorąc pod uwagę Państwa sugestie z lat poprzednich, konkurs organizowany jest w tym roku wcześniej. Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 czerwca 2016 roku, natomiast konkursowy przegląd ogrodów zostanie przeprowadzony do końca czerwca 2016, a więc w czasie, gdy ogrody są najpiękniejsze.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.
Burmistrz Bychawy
Janusz Urban
2016-06-06 piekne miasto bychawa

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE XIII edycji konkursu PIĘKNE MIASTO I GMINA 2016

1. Cel Konkursu:
Poprawa estetyki i wyglądu miasta i gminy Bychawa, popularyzacja postaw przyjaznych środowisku oraz wyróżnienie mieszkańców miasta Bychawa i wsi z terenu gminy Bychawa, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni.
2. Organizator Konkursu:
Konkurs organizowany jest przez Burmistrza Bychawy.
3. Kategorie Konkursu:
Współzawodnictwo konkursowe prowadzone jest w dwóch kategoriach:
1) najpiękniejszy ogród
2) najpiękniejsze sołectwo.
4. Zgłoszenia do konkursu:
· Osoby zainteresowane konkursem zgłaszają swój udział osobiście w Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, pok. 4 lub telefonicznie tel. 81 56 60 144 lub pocztą elektroniczną na adres gazeta@bychawa.pl.
· W konkursie mogą brać udział ogrody zgłoszone przez:
– samych zainteresowanych,
– wytypowane za zgodą właściciela przez sołtysa, rady sołeckie, rady osiedli, burmistrza lub radnych.
· Sołectwa do konkursu mogą zgłaszać sołtysi, radni lub burmistrz.
· W konkursie nie mogą brać udziału laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu (nagrodzeni i wyróżnieni).
5. Nagrody:
· Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy w poszczególnych kategoriach.
· Komisja może przyznać nagrody i wyróżnienia równorzędne.
6. Czas trwania konkursu i ogłoszenie wyników:
· Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie: do 21 czerwca 2016 roku.
· Oceny przeglądów dokona Komisja powołana przez Burmistrza Bychawy w okresie od 22 do 30 czerwca 2016 roku.
· Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu Dożynek Gminy Bychawa 2016.