Rada Miejska uchwaliła stawki opłat za śmieci

image_pdfimage_print

Rada Miejska w Bychawie na ostatnich dwóch sesjach przyjęła już wszystkie najważniejsze uchwały w zakresie realizacji ustawy tzw. śmieciowej. Regulamin, uchwały w sprawie metody ustalania opłaty, jej wysokości, terminu i trybu uiszczania, wzoru deklaracji oraz sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.

 2013-03-26 smieci

Opłata będzie naliczana od osoby

 

Tak postanowili radni gminy Bychawa, którzy uchwalili nowy regulamin utrzymania czystości i porządku oraz ceny wywozu śmieci. Wysokość stawek opłaty śmieciowej w Bychawie będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Mieszkańcy, którzy będą segregować odpady zapłacą za ich odebranie po 6 złotych miesięcznie, a pozostali po 12 złotych. Rada przyjęła niższe stawki niż planowano (wstępnie było 8 zł i 16 zł). Stawki mogą ulec zmianie po ostatecznym zweryfikowaniu wszystkich kosztów wprowadzania nowego systemu na terenie gminy. 

 

Sposób odbioru śmieci

 

W zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości Gmina Bychawa będzie odbierać zmieszane odpady komunalne – 40 litrów/osoba/miesiąc, zaś tzw. suche frakcje tj. papier i tekturę, metale, szkło, tworzywa sztuczne bez limitu wagowego. Odbieranie zmieszanych, nie segregowanych odpadów w granicach miasta będzie odbywać się co tydzień, na terenie gminy – dwa razy w miesiącu. Zaś selektywnie zebrane odpady komunalne zarówno na terenie miasta jak i wsi będą odbierane raz w miesiącu.

 

Wpłaty za śmiecie do 15 dnia drugiego miesiąca kwartału

 

Mieszkańcy będą wnosić opłatę za śmieci bez wezwania raz na kwartał kalendarzowy w terminie do 15 dnia każdego drugiego miesiąca kwartału kalendarzowego (15 lutego, 15 maja, 15 sierpnia, 15 listopada), gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub na rachunek bankowy Gminy Bychawa. Mimo, że jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, opłaty wnoszone w ten sposób stanowią optymalną częstotliwość i uwzględniają interesy wszystkich stron, to oznacza, że w maju i listopadzie opłata śmieciowa zbiegnie się z terminem wpłat podatku rolnego i od nieruchomości.

 

Monika Głazik

 

Więcej na ten temat zmian w przepisach dotyczących nieczystości oraz treści uchwał już wkrótce każdy z mieszkańców naszej gminy otrzyma broszurę informacyjną na temat wszystkich przepisów śmieciowych.