Radni w komisjach zdecydują m.in. o wysokości podatku na przyszły rok oraz ocenią stan realizacji inwestycji gminnych

image_pdfimage_print

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw budżetu i finansów – 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) godz. 8.00
Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o otrzymaniu subwencji uzupełniającej w roku 2021 i propozycja Burmistrza Bychawy o zatrzymaniu tych środków na rok 2022.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 23 listopada 2021 r. (wtorek) godz. 12.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na przejęcie prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 834 i Nr 836 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Bychawa, Gmina Bychawa.
 2. Ocena realizacji usług komunalnych.
 3. Ocena realizacji inwestycji gminnych.
 4. Organizacja ruchu przy ulicy Batalionów Chłopskich i ulicy ks. Dominika Maja.
 5. Dyskusja na temat sprzedaży działki nr 109/2 położonej w Bychawie.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 7. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 24 listopada 2021 r. (środa) godz. 12.15

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawach:
  a) ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej,
  b) szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody Gminy Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  c) uchwalenia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 2. Współpraca z gminami partnerskimi.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw oświaty- 24 listopada 2021 r. (środa) godz. 13.15
Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 24 listopada 2021 r. (środa) godz. 14.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawach:
  a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2022 rok,
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 2. Informacja Burmistrza Bychawy o dotacji dla Bychawskiego Centrum Kultury.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.