Rajd Rowerowy – Bychawa – sobota 26 maja 2018

Start: Stadion Miejski w Bychawie
Godzina: 13.00
Planowany powrót: 14.30

 • Trasa dla dzieci z rodzicami – kierunek Zdrapy – (8 km)
 • Trasa dla dorosłych – kierunek Olszowiec – (21 km)


Link do mapy
https://drive.google.com/open?id=16wd_GmnTjF8crUDinPyU2BO1ejeUmg1x&usp=sharing

Tak bawiliśmy się w poprzednim roku

 

Regulamin rajdu rowerowego po gminie Bychawa

Charakter imprezy:  turystyczno-krajoznawczy.

Forma: Rajd w formie zorganizowanego przejazdu kolumny rowerzystów drogami publicznymi i lokalnymi, na ogólnych zasadach uczestnictwa w ruchu drogowym.

Cel imprezy:

 1. Popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców regionu lubelskiego.
 2. Prezentacja walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz historii okolic Bychawy.
 3. Promocja gminy Bychawa.
 4. Promocja turystycznych atrakcji regionu lubelskiego.

Organizatorzy:

 • Marszałek i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
 • Burmistrz Bychawy i Urząd Miejski w Bychawie

Termin imprezy:

 • 26.05.2018 r., godz. 13:00 – 15:00

Organizacja rajdu:

 • godz. 12:45 – 13:00 zbiórka uczestników przy namiocie organizatorów (Gmina Bychawa) na Stadionie  Miejskim w Bychawie ul. Sportowa.
 • godz. 13:00 otwarcie rajdu – Marszałek Województwa Lubelskiego, Burmistrz Bychawy.
 • godz. 13:10 – wyjazd na trasy: Bychawa  – Olszowiec – Bychawa (21 km) oraz Bychawa  – Zdrapy – Bychawa (8 km).
 • godz. 15:00 – podsumowanie i zakończenie imprezy.
 • Przewidywany jest przejazd różnymi rodzajami nawierzchni: asfalt, szutrówka, drogi gruntowe.
 • Prędkość przejazdu dostosowana do możliwości najsłabszego uczestnika.
 • Przewidziane są postoje na odpoczynek.

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnik rajdu winien posiadać sprawny technicznie rower umożliwiający jazdę w terenie, ze szczególnym uwzględnieniem sprawnych hamulców, napędu oraz ogumienia.
 • Dysponować przeciętną kondycją fizyczną.
 • Tempo jazdy dostosować do prędkości grupy.
 • Przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz stosować się do zarządzeń obsługi rajdu i służb porządkowych.
 • Przewożone dodatkowe części ubioru oraz inne przedmioty winny być umieszczone bezpiecznie w plecaku, sakwie rowerowej lub koszyku.
 • Kategorycznie zabrania się wożenia siatek, reklamówek zawieszonych luzem na kierownicy.
 • W imprezie mogą brać udział osoby pełnoletnie, dzieci opieką rodziców.
 • Uczestnik rajdu obowiązany jest zapoznać się z regulaminem imprezy dostępnym na stronie internetowej organizatora, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub bezpośrednio przed startem.
 • Wskazane posiadanie kasku rowerowego.

Organizatorzy zapewniają:

 • Poczęstunek oraz upominki dla uczestników przejazdu na mecie rajdu.
 • Zabezpieczenie medyczne oraz techniczne.
 • Ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania rajdu.
 • Dobrą atmosferę na trasie.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie oraz ostateczną interpretację zapisów regulaminu.

Serdecznie zapraszamy miłośników kolarstwa i turystyki rowerowej.