REGIONALNY KONKURS GRANTOWY!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2010”<!-- Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
 O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2011 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości.

Termin składania wniosków upływa 12 października 2010 r.
Poniżej zamieszczamy zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym.

źródło: http://www.rownacszanse.pl 
Zasady konkursu   
Kryteria oceny do pobrania   
Wzór formularza wniosku do obejrzenia