Relacja z Bychawskiego biegu Tropem Wilczym

image_pdfimage_print

(…)Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w białym śniegu
Żółtawy mocz i ślad ich wilczy.

Zbigniew Herbert

5 marca 2023 r. odbyła się XI edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym, VI edycja na terenie gminy Bychawa, w którym wzięło 70 uczestników. W ramach projektu odbył się tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) oraz bieg survivalowy na 5000 metrów. Głównym celem Biegu jest oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1944-1963, a także propagowanie wiedzy o powojennej historii Polski wśród wszystkich Polaków, niezależnie od wieku.

Żołnierze Niezłomni – działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego
i antysowieckiego pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi
w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów. Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. W latach 1944-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego, wykonano ponad 4 tysiące wyroków śmierci na polskich patriotach. Wszyscy Żołnierze Niezłomni, a szczególnie ich dowódcy ponieśli ofiarę życia lub zdrowia. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób.
Po zakończeniu biegu rozlosowane zostały nagrody dla uczestników biegu ufundowane przez naszych sponsorów, dwie pamiątkowe drewniane tablice oraz książki ufundowane przez IPN oddział w Lublinie, Urząd Miejski w Bychawie oraz księgarnię Verko. Po biegu na uczestników czekała kiełbaska z partyzanckiego ogniska, gorąca kawa oraz herbata.

Stowarzyszenie Narodowa Bychawa dziękuje za pomoc w organizowaniu Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym;

‒ Patronat honorowy imprezy: Instytut Pamięci Narodowej oddział w Lublinie, Burmistrz Bychawy Janusz Urban.
‒ Patronat medialny Zaraszów.pl.
‒ Współorganizatorom: Stowarzyszenie Zwykłe Strażnicy Pamięci Ziemi Bychawskiej
‒ Sponsorom: IPN odział w Lublinie, Urząd Miejski w Bychawie, p. Joannie Gołąb właścicielce „ABC” Ubezpieczenia, p. Monice Kaproń właścicielce księgarni Verko, p. Tomasz Widerlik WAT Producent Blach Dachowych, Roman Rusinek Foto Studio RZiS.
‒ za obszerną fotorelację: p. Jerzy Jelcow, p. Roman Rusinek, p. Przemysław Mazur, p. Paweł Baran, p. Edyta Królikowska.

Dziękujemy także wszystkim osobom, które pomagały w organizowaniu biegu, a nie zostały wymienione. Dziękujemy szczególnie uczestnikom, którzy stawili się mimo kiepskich warunków pogodowych, bez których bieg by się nie odbył.

Adam Sztyrak