Rozbudowa przedszkola wraz z budową oddziału żłobka w Bychawie

image_pdfimage_print

– informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych:

Zadanie dofinansowano z funduszu celowego.


– rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


– nazwa zadania:

Rozbudowa przedszkola wraz z budową oddziału żłobka w Bychawie.


– wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:

– wartość dofinansowania: 4.999.700,00 PLN

– całkowita wartość zadania: 7.281.600,00 PLN


– krótki opis zadania:

Rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia – 4 sale zajęć o pow. min. 67,83 m2 każda dla przedszkola oraz 2 sale o pow. min. 67,83 m2 każda na działalność żłobka, wraz z niezbędnymi pomieszczeniami sanitarnymi, technicznymi, komunikacyjnymi, w tym budowa nowej klatki schodowej z windą, budowa wentylacji mechanicznej, adaptacja pomieszczeń na kuchnię. Wykonanie rozbudowy istniejących i budowa nowych przyłączy zabezpieczających media do rozbudowanego budynku.