Rozpoczęliśmy odczyty energii słonecznej!

image_pdfimage_print

Od dnia dzisiejszego, tj. od 16 stycznia 2015 r. rozpoczął się odczyt energii pozyskanej ze słońca u użytkowników indywidualnych na terenie Gminy Bychawa. Odczytu dokonuje pracownik Urzędu Miejskiego w Bychawie posiadający identyfikator ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem.  Będzie on również dokonywał przeglądu instalacji pod kątem prawidłowości jej działania oraz przyjmował zgłoszenia ewentualnych awarii.

Z uwagi na nieobecność części mieszkańców w domach w ciągu dnia, wizyty Naszego pracownika odbywać się będą również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty.

Prosimy o wyrozumiałość i udostępnianie pomieszczeń, w których znajduje się sterownik zawierający niezbędne dla Projektu dane, ponieważ jesteśmy zobowiązani wykazać efekt ekologiczny, tj. ilość pozyskanej energii ze słońca, jako źródła energii odnawialnej, przez okres pięciu lat od rozliczenia finansowego projektu.

Jednocześnie informujemy, że niewykonanie jakiegokolwiek warunku umowy o dofinansowanie ze środków UE, z którego to skorzystaliśmy, zagrożone jest naliczeniem dla beneficjenta (Gminy Bychawa) korekty finansowej przez Instytucję Wdrażającą.