Rozpoczyna się rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa na rok szkolny 2021/2022

image_pdfimage_print

Przypominamy, że dzieci które będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy, że ich rodzice złożą deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego. Natomiast rodzice, którzy chcą po raz pierwszy zapisać dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub zmienić placówkę podlegają rekrutacji.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia rodzica lub opiekuna prawnego.

Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych: