Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej

Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych:

Zadanie dofinansowano z funduszu celowego.


Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Nazwa zadania:

Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej.


Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:

Wartość dofinansowania: 4 999 900,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 7 532 152,33 PLN


Realizacja inwestycji pozwoli na poprawienie nawierzchni dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Bychawa:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 107204L ul. Ks. D. Maja z dojazdem na dz. 845 wraz budową parkingu na dz. nr. 824/2.

2. Przebudowa ulic Andersa, Sikorskiego, Baczyńskiego.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 107142L – ul. Wyspiańskiego.

4. Budowa dworca komunikacji publicznej na działce nr 1338 przy ul. Piłsudskiego 46.

Drogi te stanowią uzupełnienie dostępu mieszkańców i przedsiębiorców do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich.

Celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na obszarach miasta Bychawy, a także zwiększenie dostępności służb ratunkowych oraz do infrastruktury społecznej i kulturalnej.