Rusza budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów

image_pdfimage_print

W kwietniu br. rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej w „Rejonie Podzamcza” w Bychawie wraz z budową wodociągu przy ul. 11 Listopada w Bychawie i Bychawce Trzeciej.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „EKOMEL” Sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego. Zaplanowany do wykonania zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o długości ok. 1928,5 mb zlokalizowanej w ulicy St. Wyspiańskiego i części ulic 11 Listopada i Zamkowej w Bychawie. Wartość zadania to kwota ok. 789 718,66 zł. Dofinansowanie uzyskane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska to kwota 591.986,90 złotych. Planowana data zakończenia zadania 21.08.2015 r.

2015-04-14