Rusza nowy nabór wniosków LGD

image_pdfimage_print

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków 469 350,00 zł;
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków 1 148 532,50 zł)
• Małe projekty (limit dostępnych środków 600 000,00 zł)
• Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków 1 500 000,00 zł)
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 16 maja do 14 czerwca 2011 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100, tel. 81 532 30 65. Więcej informacji i całe ogłoszenie o naborze na stronach: www.krainawokollublina.pl i www.bychawa.pl.