Rusza remont drogi w Dąbrowie!

Dzięki bardzo dobrej współpracy burmistrza Bychawy Janusza Urbana, starosty lubelskiego Pawła Pikuli, Henryka Dudziaka – radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz przedstawicieli samorządów gmin ościennych z prezydentem miasta Lublina Krzysztofem Żukiem już niebawem zmodernizowana zostanie droga w Dąbrowie. Przedsięwzięcia tego oczekują wszyscy kierowcy, którzy podróżują – nierzadko dwukrotnie dziennie – między miejscowościami położonymi na południe od Lublina, a tymże miastem wojewódzkim.

W dniu 20 września 2018 roku burmistrz Bychawy Janusz Urban otrzymał zapewnienie ze strony Urzędu Miasta Lublin, iż realizacja inwestycji drogowej w Dąbrowie został rozpoczęta. Wykonawca wystąpił już o zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Prace ruszą niezwłocznie po jego zatwierdzeniu. Termin zakończenia modernizacji drogi łączącej Bychawę z Lublinem to 15 listopada 2018 roku.