Seminarium z prawa pracy i BHP

image_pdfimage_print


 

„ABC… prawa pracy i BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach” – bezpłatne seminarium dla pracodawców

27 września 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Bychawie odbędzie się seminarium dla pracodawców poruszające tematykę bezpieczeństwa pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Omówione zostaną także metody zapobiegania wypadkom przy pracy. Na seminarium zaprasza serdecznie organizator – firma SZKOLTEX. Seminarium rozpoczyna się o godz. 9.00, udział w nim jest bezpłatny.

 

Szczegółowy program seminarium:

 

Omówienie wybranych przepisów z zakresu prawa pracy:

 • nawiązanie stosunku pracy,
 • sposoby rozwiązania umowy o pracę,
 • zmiana warunków umowy o pracę,
 • akta osobowe pracowników i związana z nimi dokumentacja,
 • informacja o niektórych warunkach zatrudnienia,
 • regulamin pracy i regulamin wynagradzania,
 • urlopy,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy.

Obowiązki w zakresie BHP oraz związana z tym dokumentacja:

 • rodzaje szkoleń bhp,
 • badania lekarskie,
 • dokumentacja związana z oceną ryzyka zawodowego,
 • wypadki przy pracy – procedury postępowania oraz dokumentacja,
 • instrukcje bhp w zakładzie pracy,
 • pierwsza pomoc, ewakuacja, apteczka, czynności w zakresie ochrony ppoż. – dokumentacja i oznakowanie,
 • regulamin przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • odpowiedzialność pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów BHP w firmie.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEJ WERYFIKACJI  DOKUMENTACJI KADROWEJ I BHP !!!

  

PROSIMY O TELEFONICZNE ZAPISANIE SIĘ I POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA SEMINARIUM!!!     

 

  Osoba do kontaktu:  PATRYCJA KĘDZIERSKA – DYREKTOR  

 tel.: (81) 534 00 95 lub 500-140-305

 

 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!