Ślisko na drogach i chodnikach

2016-12-08 07.29.12 dji

Z uwagi na warunki atmosferyczne jakie wystąpiły tej nocy tj. marznący deszcz, które objęły cały nasz region, informujemy, że podjęcie prac polegających na usunięciu śliskości i oblodzeń na drogach gminnych, będzie możliwe po udrożnieniu dróg powiatowych i wojewódzkich. Dlatego też prosimy o wyrozumiałość. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć utrudnienia.

2016-12-08 posypany chodnik

Informujemy również, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości, właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić czystość i porządek na chodnikach położonych wzdłuż własnych nieruchomości. Dotyczy to usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz bieżącego odśnieżania i usuwania oblodzenia. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 


 

Podobne artykuły: Odśnieżanie dróg w Gminie Bychawa – 2016