Spis wyborców do wglądu

Burmistrz Bychawy stosownie do art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców dla potrzeb wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów na Burmistrza Bychawy, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów 1 pokój nr 15 w godz. od 7.30 do 15.00 do dnia 19 listopada 2010 r.

Andrzej Sobaszek
BURMISTRZ BYCHAWY