Spotkanie dla osób zainteresowanych rozwojem turystyki

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane rozwojem turystyki na terenie gminy Bychawa na spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”. Tytuł spotkania: „Wykorzystanie potencjału LGD „Kraina wokół Lublina” do budowania produktu turystycznego”,

Spotkanie odbędzie się 11 marca 2010 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ulicy Spokojnej. Celem spotkania jest przedstawienie zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych znajdujących się na terenie LGD „Kraina wokół Lublina”, oraz próba wspólnego nakreślenia kierunku rozwoju turystyki na tym obszarze.

 Prezentacji walorów turystycznych Powiatu Lubelskiego dokona bychawianin, Marek Kuna. Zapraszamy!