Spotkanie konsultacyjne ws. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkania konsultacyjne ws. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”, którzy chcieliby się podzielić swoimi uwagami, opiniami dotyczącymi propozycji przedsięwzięć i budżetu LSR. Proszę o rozpropagowanie informacji o niniejszych spotkaniach.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Olechowska

Prezes Zarządu LGD „Kraina wokół Lublina”

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”

e-mail: biuro@krainawokollublina.pl

LGD „Kraina wokół Lublina”
ul. Narutowicza 37/5
20-016 Lublin
tel: 81 532-30-65
http://www.krainawokollublina.pl