Stanowisko Rady Miejskiej w Bychawie w przedmiocie obniżenia stawek podatku od środków transportowych

image_pdfimage_print

Bychawa, dnia 28 stycznia 2016 r.

                                                                                   Rada Miejska w Bychawie

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana radnego Andrzeja Grzywę na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Burmistrz Bychawy przedkłada projekt stanowiska Rady Miejskiej w Bychawie w przedmiocie obniżenia stawek podatku od środków transportowych.

 

PROJEKT

Stanowisko Rady Miejskiej w Bychawie w przedmiocie obniżenia stawek podatku od środków transportowych

 

Rada Miejska w Bychawie wyraża wolę znacznego obniżenia stawek podatku od środków transportowych w przypadku przeniesienia siedziby przez podatników (przedsiębiorców z branży transportowej) na teren Gminy Bychawa. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 poz. 849 z późn. zm.), organem właściwym w sprawie podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W sytuacji pojawienia się takich podmiotów Burmistrz Bychawy przedłoży Radzie Miejskiej w Bychawie projekt uchwały uwzględniający stanowisko Rady.