Starostwo Powiatowe w Lublinie informuje, że od dnia 14 marca 2022 r. uruchomione zostają ponownie osobiste nieodpłatne porady prawne wg dotychczasowego harmonogramu

W związku ze zmieniającą się sytuację epidemiczną, zgłaszanym zapotrzebowaniem ze strony mieszkańców Powiatu Lubelskiego oraz mając na uwadze bieżącą sytuację w zakresie potrzeby zapewnienia poradnictwa dla osób uciekających z Ukrainy, uprzejmie informuję że od 14 marca 2022 r. uruchomione zostają porady osobiste w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Lubelskiego (porady będą się odbywać według dotychczasowego harmonogramu – w załączeniu).

Jednocześnie przypominam, że porady odbywają się po umówieniu terminu porady pod numerem telefonu 81 52 86 714, e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie powyższych informacji w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, na stronach internetowych Państwa jednostek oraz jednostek organizacyjnych, a ponadto przygotowanie udostępnionych przez Państwo lokali do udzielania osobistych porad z uwzględnieniem odpowiednich warunków sanitarnych.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Państwa z jednoczesną prośbą o każdorazowe przekazywanie informacji w zakresie potrzeby rozszerzenia zakresu świadczonych porad lub wydłużenia godzin funkcjonowania punktów.

Niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad otrzymają Państwo pod numerem telefonu 815286714 oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

Ponadto pragnę wskazać, że Pan Arkadiusz Bereza Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zaoferował dodatkową pomoc prawną osobom uciekającym z Ukrainy poprzez kontakt pod adresem e-mail: ua@oirp.lublin.pl oraz poprzez całodobowy numer telefonu +48 518 777 025 pod który można wysłać SMS z prośbą o kontakt z prawnikiem również w języku ukraińskim.

Starosta Lubelski

Zdzisław Antoń

załącznik: