Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Liber Liber”

image_pdfimage_print

Kontakt

Bychawa, ul. Szkolna 7

liber.liber@o2.pl, www.liberliber.blox.pl, www.zaczarowana-bychawa.blogspot.com

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Lublinie w dn. 27.02.2009 r. Pomysł powstał wcześniej, w listopadzie 2008 r., gdy grupa przyjaciół postanowiła zorganizować się i stworzyć zupełnie nowe i świeże spojrzenie na kulturę w Bychawie.

Zarząd: Tomasz Hanaj – prezes, Paweł Graboś, Agata Gumienniak, Kamil Pietrzak, Artur Gumienniak, Aleksandra Kryska, Dominika Jezierska, Jacek Zarzycki

Liczba członków: 22

Cele statutowe m.in.: popieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, propagowanie wiedzy o roli książki, bibliotek i ośrodków informacji naukowej w społeczeństwie, wspieranie idei czytelnictwa oraz jednoczenie lokalnych miłośników książek, aktywizacja kulturalna i intelektualna środowiska lokalnego, popieranie inicjatyw kulturalnych, tworzenie forum wymiany myśli i poglądów, aktywne uczestniczenie w ochronie dóbr kultury, działanie na rzecz ochrony środowiska i wykorzystania źródeł energii odnawialnej, upowszechnianie postaw ekologicznych, rozwijanie współpracy na szczeblu lokalnym, ponadlokalnym oraz międzynarodowym.