Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020

image_pdfimage_print

Mamy strategię
30 października br. Rada Miejska w Bychawie przyjęła „Strategię Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020”. Jest to podstawowy dokument kierunkujący działalność organów samorządu terytorialnego w dłuższym okresie czasu. Jednym z istotnych celów, dla których tworzy się „Strategię Rozwoju Gminy” jest możliwość docierania do funduszy pomocowych. Unia Europejska przyznając środki, wymaga posiadania strategii wraz z wynikającym z niej Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, jako jednego z istotnych elementów planowanych przedsięwzięć.
Strategia naszej gminy była opracowywana w okresie od kwietnia 2007 do września 2008 roku, przy udziale władz Gminy, Rady Miejskiej, przedstawicieli najważniejszych instytucji na terenie Gminy, jak również mieszkańców, którzy mieli możliwość wyrażenia swojej opinii podczas badań ankietowych.
Z tekstem przyjętej strategii można się zapoznać – w wersji elersji elektronicznej tutaj (plik PDF 4MB)