Strażacy OSP rywalizowali na bychawskim stadionie

W niedzielę 12 czerwca 2022 roku na Stadionie Miejskim w Bychawie odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.

W zawodach wzięły udział 32 drużyny OSP z gmin: Bychawa, Jabłonna, Krzczonów i Strzyżewice. Gminę Bychawa reprezentowało 9 drużyn męskich i 1 żeńska – OSP Olszowiec.

Coroczne zawody w sportach pożarniczych mają na celu promować działalność Ochotniczych Straży Pożarnych i zdrową rywalizację. Jest to także pokaz umiejętności strażackich, jak również przegląd sprzętowo-mundurowy naszych jednostek.

Drużyny z terenu gminy Bychawa zaciekle walczyły o jak najlepsze wyniki. Na klasyfikację końcową złożyły się wyniki z dwóch konkurencji. Pierwszą konkurencją była sztafeta pożarnicza, w której na czoło wysunęła się OSP Wola Gałęzowska. Drugą konkurencją – koronną dla tych zawodów – było ćwiczenie bojowe.

Po podsumowaniu wszystkich wyników oraz punktów karnych rywalizacja zakończyła się zwycięstwem OSP Olszowiec, drugie miejsce zajęła OSP Zaraszów-Kolonia, trzecie – OSP Wola Gałęzowska.

Dalsze miejsca zajęły drużyny: OSP Bychawka Pierwsza, OSP Stara Wieś Trzecia, OSP Gałęzów, OSP Gałęzów-Kolonia Druga, OSP Stara Wieś Druga, OSP Bychawka Druga. Pochwały dla jedynej drużyny żeńskiej z Olszowca.

Za zajęcie czołowych miejsc drużyny otrzymały nagrody i wyróżnienia z rąk przedstawicieli władz Gminy Bychawa i zarządu OSP RP w Bychawie. Jednostka OSP Bychawka Pierwsza otrzymała pochwałę za przygotowanie musztry.

Zawody były bacznie obserwowane i sędziowane przez strażaków z miejscowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie, a nad zdrowiem zawodników i uczestników całej imprezy czuwali ratownicy z pogotowia ratunkowego.